Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl Suresi 90)

ANASAYFA  |  GÜNDEM  |  TEBLİĞLER  |  KİTAPLAR  |  BİRİKİMLER  |  ÖRNEK KARARLAR  |  ETKİNLİKLER  |  LİNKLER  |  İLETİŞİM

GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU - TANITIMGENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu (GHHO) olarak 1998’de bir grup hukuk öğrencisinin ve üstat avukatın gayretleri neticesinde İstanbul’da, 2009’da Ankara’da, 2014 yılında da Makedonya / Üsküp ve Gaziantep’te faaliyetlerimize başladık. Faaliyetlerimizin temel noktasını Salı günleri İstanbul’da, Perşembe günleri de Ankara’da ve yeni bir çalışma Gurupları olarak da Makedonya/Üsküp ve Gaziantep’te yapılan hukuk çalışmaları teşkil etmektedir. Çalışmalarımız genel olarak kamu hukukuna ilişkindir. Bu çalışmalarımızla birlikte hukuk hayatına birçok kavram kazandırmış ve bu kavramların sonraki hukuk çalışmalarına bir zemin teşkil etmesini sağlamış bulunmaktayız. Bu kazanım en güzel şekilde Birikimler I (2003), Birikimler II (2006), Birikimler III (2009) Birikimler IV (2012) adı altında çıkan eserlerimizde gözlemlenebilecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar, çalışmamızın temel noktasını teşkil etmekle birlikte, çalışmayı özgün kılan bir başka husus da aramızdaki sağlıklı ve samimi ilişkilerdir. Bu ilişkiler, hem çalışmalarımızın kalitesini artırmakta, hem de hukukçular arasında yaşanan kopukluğu gidererek bir “Dayanışma - Şefaat Zinciri” oluşturmaktadır. Bu zincir, önden gidenlerin, arkalarından gelenlere ve arkadan gelenlerin, önde gidenlere ulanmasını sağlamaktadır. Böylece, yukarıda bahsettiğimiz birikimlerimiz, bir cümledeki ahenk gibi, hoş bir sadâ bırakmaktadır. İşte bu sadâ, çalışmamalarımızı tatilsiz ve aralıksız devam ettiren en önemli sebeptir.

GHHO’nun Temel Faaliyeti: Salı Dersleri
Salı Dersleri, GHHO’nun temel faaliyeti olmasının yanında, bir giriş kapısı gibidir. Yurdun değişik yerlerinde Okumaları yürüten ve yürütecek arkadaşlarımız, öncelikle Salı Derslerinde okumalara katılmış, sunumlar yapmış, Okumaları yürütmeye ehil arkadaşlarımızdır.

Derslerimizi kendisine benzeyen çalışmalardan ayıran en önemli husus, seminer veya sohbet tarzında olmamasıdır. Dersler, her hafta aynı veya ayrı kişilerin tebliğ sunduğu ve diğerlerinin sadece dinlediği sohbetlerden veya alanında uzman kişi veya kişilerin uzmanlık alanlarını anlattığı ve diğerlerinin hiçbir katkı yapmadığı konferanslardan tamamen farklıdır. Dersler, derse katılan öğrencilerden her hafta farklı birinin veya birilerinin tebliğ sunması şeklindedir. Dışarıdan tebliğ sunucusu yılda birkaç kez, özellikle Ramazan Ayındaki sunumlarda olabilmektedir.

Derslere devam etmenin şartları: Ciddiyet, istikrar, interaktif katılımdır. Katılımın bir safhasından sonra da sunum yapabilmektir. Misafir katılımcılar soru soramazlar, interaktif katılım yapamazlar. Misafir olmayan, dersin öğrencisi olan bütün katılımcılar sunum esnasında soru sorabilir, katkı yapabilir, görüşlerini açıklayabilir. Bu sebeple, Derslerde hoca veya öğrenci gibi bir ayırım yoktur. Derslere katılan herkes, öğrencidir.

Derslere hukuk fakültesi öğrencileri, yüksek lisans veya doktora eğitimi alanlar, öğretim üyeleri, avukatlar, hâkimler ve savcılar ve stajyerler Derslere katılabilirler. Bunlar dışındakiler ise, referansla veya misafir olarak dersleri izleyebilirler. Az sayıda hukuk dışında farklı disiplinlerden öğrenci de kabul edilebilir. Bu öğrencilerle hukukçular “yan dal” çalışması yapabilirler.

Derslere katılım için belirli şartlar vardır. Bu şartlar, katılımı zorlaştırmaktan ziyade, derslerin devamı ve disiplini için konulmuştur. Özellikle sigara kullananlar derslere katılamazlar.

Derslere ilk defa katılacak olanlar, bir görüşmeden sonra derse kabul edilirler. Bu görüşmede, GHHO’nun hukuktan ne anladığı, bize göre hukukçunun nasıl olması gerektiği yeni gelenlere aktarılır. Ayrıca, Derslerin işleyişi ve devam için aranan şartlar hakkında bilgi verilir. Bu bakımdan görüşmelerimiz, bir mülakattan ziyade bilgilendirici bir mahiyettedir. Amacımız, yeni gelenlerle tanışmak ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermektir.

Görüşmeden sonra derse katılan kişi, üç hafta boyunca misafir öğrenci statüsündedir. Bu aşamada misafirler, görüşlerini açıklayamazlar, konu ile ilgili soru soramazlar ve katkı sağlayamazlar. Koyduğumuz bu kural, derslerimizin 1998’den bu yana devam etmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Derslere devam esastır. İstikrar, bu derslerin yıllardır sürmesinde en önemli unsurdur. Bu sebeple, derslere devam etmeyen öğrencilere istikrar konusunda hatırlatmada bulunulur. Derslere devam etmeme konusunda ısrar edilmesi halinde de bu kişiler derslerden çıkarılırlar ve yukarıdaki prosedürü tekrar işletmek şartıyla derslere tekrar katılabilirler.

GHHO’nun her öğrencisi Derslerde sunum yapar. Bizler, kendi araştırmalarımızı arkadaşlarımıza aktarırız ve görüşlerimizi böylece geliştiririz. Bir konu hakkında sunum yapmak isteyen öğrenci, o konu ile ilgili etraflıca araştırma yapar ve sırası geldiğinde o konuyu derste sunar. Diğer öğrencilerin katkılarıyla birlikte o konu hakkında bir fikre ve görüşe sahip oluruz.

Salı derslerinde yaptığımız sunumlardan bazıları şunlardır:
• Mecelle sunumları
• Hukuk Mesleği ve Hukuk Mantığı sunumları
• Postmodernizm ve Hukuk
• Tarihi Davalar ve Savunmalar Sunumları
• •Tanzimat Dönemi Adliye Reformları ve Bu Reformların Türkiye’nin Hukukî Modernleşmesindeki Yeri
• Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin İspat Hukukundaki Yeri
• Carl SCHMITT’in “Siyasî İlahiyat” kitabı bağlamında Egemenlik
• Ulus Devlet ve Milliyetçilik
• Mezhep imamlarının Hayatları, Eserleri, Hukukçu Kimlikleri ve Fıkıh Usulleri
• Anayasaların Başlangıç Metinlerinin Hukukî Bağlayıcılığı

Ayrıca, GHHO olarak, 15 alt başlıktan oluşan “Hukuk Tarihi Bağlamında Yakın Tarih ve Kurumlar” başlıklı atölye çalışmamız da 80 öğrencinin iştiraki ile başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu genel çalışmanın bazı alt başlıkları ise şöyledir:
• Tanzimat Dönemi ve Türk Hukuk Tarihindeki Yeri
• Osmanlı’dan Bugüne Meclis
• Ulus Devlet İnşa Etme Araçları
• Siyasal Sistemin İnşasında Kanunlar
• Yakın Tarihte siyasi ve hukuk kurumları ve aktörleri
• Türkiye’de Üniversite
• Türkiye’de Ordu
• Darbeler

GHHO’nun En Büyük Eseri: BİRİKİMLER
GHHO olarak bizler, yaptığımız çalışmaların bir göstergesi ve kalıcılığı olması açısından, birikimlerimizi 2003 yılından itibaren üç yılda bir yayınlarız. Birikimler, GHHO’nun hukuk ile ilgili ürettiği kavramların ve görüşlerin yer aldığı bir eserdir.

Derslerde sunum yapan öğrenciler, yaptıkları sunumları kurallara uygun bir şekilde makale haline getirirler. Bu makaleler incelenip redakte ve tashih edildikten sonra editör eliyle kitap haline getirilir. Bugün Birikimler, akademik yazılarda atıf yapılan bir eser haline gelmiştir. Bu durum bizim için bir iftihar kaynağıdır.

Her üç yılda bir yayınlanan Birikimler, “Birikimler Gecesi”nde tanıtılır. Bu geceye hukukçu üstatlar, hocalar, bürokratlar ve çalışmamızı tanıyıp tanıtan yakın çevremiz davet edilir. Birikimler Gecesi, Birikimler’in tanıtımı yanında, kendimizi ve söylemlerimizi hukuk camiasına duyurduğumuz ve kendimizi test ettiğimiz bir organizasyondur.

Bu zamana kadar dört adet BİRİKİMLER yayınladık. Bunlar 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında basıldı, tanıtımları yapıldı. Temennimiz, BİRİKİMLER’in hukuk camiasında çok daha önemli yerlere gelmesidir.

Aramızdaki Bağı Güçlendiren Organizasyon: Gezilerimiz
Hendek’te piknik, Abant’ta kar yürüyüşü, Göynük ve Taraklı gezileri, Beypazarı ve Safranbolu’da tarihi geziler, Göksun, Yuvacık, Akyazı ve benzeri yerlerde trekking ve daha niceleri. GHHO, sabit yeri olan bir organizasyondan öte, birlikte vakit geçiren, birbirini tanımaya çalışan, yani hayatı birlikte yaşayan bir okuma grubudur.
Dersler, yapısı gereği resmi ve disiplinli bir ortamda geçer. Ancak, öğrencilerin birbirlerini tanımaları, derslerin devamı için çok önemlidir. Bu sebeple bizler, yılda birkaç defa, günübirlik veya iki günlük geziler düzenleriz.

Bu gezilerdeki en büyük amacımız, GHHO öğrencilerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmalarıdır. Birbirimizin özelliklerini, iyi yanlarını, alışkanlıklarını bu gezilerde öğreniriz. Böylece, derslere gelip gitmek dışında birbirimizin hayatında oluruz ve uzun süren arkadaşlıkların temelini atarız, var olan bağları güçlendiririz. Hukuk fakültesi öğrencileri, avukat, hâkim, savcı, öğretim üyeleri üstadları ile aynı ortamda bulunurlar. Onların bilgi birikimlerinden istifade ederler. Bunun yanında avukat, hâkim, savcı ve akademisyenler ise, kendilerinden küçük GHHO’lu kardeşlerini tanırlar ve onlara sahip çıkarlar. Böylece, önden gidenin arkadan gelene ve arkadan gelenin de önde gidene ulandığı “Dayanışma - Şefaat Zinciri” gerçekleşmiş olur.

Sonuç Olarak
GHHO dersleri bugün İstanbul, Ankara, Üsküp ve Gaziantep’te yürütülmektedir. İstanbul’daki derslerimiz her Salı günü Fatih-Vefa’da Bilim ve Sanat Vakfı’nda, Ankara’da Bilgi Vakfı’nda devam etmektedir. Dersler dışında da GHHO öğrencileri, çeşitli konularda özel okuma grupları tertip edip okumalar yapmaktadırlar.
Bizler, pasif, ilgisiz, insana dokunmayan bir yaşam ve hukuk değil; dinamik, canlı ve zamana ve zemine uygun bir hukuk istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Olgun birikimle genç enerjiyi birleştiren, bütünleştiren donanımı, heyecan ve dinamizm ile zenginleştirerek aktif hukuk çalışmaları yapıyoruz.

Bizler tüketen bir güruh olmaktan ziyade, üreten ve geliştiren bir topluluk olmak için çalışıyoruz. Amacımız, hukuk çalışmalarımızı geliştirmek; hukuka, var olması gerektiğini düşündüğümüz kavramları eklemek, var olanları geliştirmektir.
Hukukun Yaygınlaştırılması İçin…
Saygılarımızla…

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları

20 Aralık 2012 Perşembe

Bu içerik toplam 6281 kere okunmuştur.

Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorumu siz ekleyebilirsiniz.
Ad Soyad :
E-posta :
Mesaj :
0 karakter yazdınız. | 2000 karakter yazabilirsiniz.
 
« Geri

Video

Bülten Üyeliği
GENÇ HUKUKÇULAR etkinlikleri ve duyuruları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilmek için aşağıdaki forma adresinizi yazarak kayıt olmanız yeterli olacaktır.

Etkinlik Takvimi

Şubat 2023

Pzt Sa Çar Per Cu Cmt Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 
Copyright © 2010 Genç Hukukçular

web tasarım ve web yazılım